Správně tříděný biologický odpad lze po rozložení dále zpracovat

Při snaze o udržitelný život a ekologické povědomí je správné nakládání s odpady zásadní. Bioodpad hraje v tomto úsilí významnou roli. Biologický odpad, který obsahuje biologicky rozložitelné materiály pocházející z rostlin, má potenciál být přeměněn na cenné zdroje prostřednictvím kompostování nebo anaerobní digesce. Pro zajištění účinnosti a bezpečnosti těchto procesů je však nezbytné pochopit, co do biologického odpadu patří a co ne.

Co patří do bioodpadu

  • Zbytky potravin: Ovocné a zeleninové slupky, kávová sedlina, čajové sáčky, vaječné skořápky, ořechové skořápky a další zbytky potravin jsou příklady organického odpadu, který do hnědých popelnic patří. Tyto materiály jsou bohaté na živiny a jsou velmi vhodné pro kompostování.
  • Odpad ze dvora: Listí, posekaná tráva, větvičky a ořezaný rostlinný materiál spadají do kategorie odpadu ze dvora. Jsou vynikajícím zdrojem uhlíku pro kompostování a přispívají k vytváření půdy bohaté na živiny.
  • Papírové výrobky: Nebělené papírové ručníky, ubrousky, lepenka a skartovaný papír mohou být zařazeny do biologického odpadu. Je však důležité zajistit, aby tyto papírové výrobky nebyly kontaminovány biologicky nerozložitelnými látkami, jako jsou plastové nebo kovové povlaky.
  • Rostlinná vlákna: Přírodní vlákna získaná z bavlny, lnu, konopí a juty lze považovat za součást biologického odpadu. Tyto materiály jsou biologicky rozložitelné a lze je kompostovat za vzniku organické hmoty.
Doporučený článek:  Ze zbylých brambor ještě uvaříme chutný oběd nebo večeři
Zdroj obrázku: Freepik

Co do bioodpadu nepatří

Koše na bioodpad nejsou místem pro nebezpečné chemikálie, čisticí prostředky, pesticidy nebo prošlé léky. Tyto látky mohou mít nepříznivé účinky na proces kompostování nebo anaerobní digesce a představovat rizika pro životní prostředí a lidské zdraví.  Tyto položky by měly být správně likvidovány, jako ve sběru nebezpečného odpadu nebo na sběrných místech v lékárně.

Do bioodpadu sice patří i zbytky jídla, ale pouze rostlinného původu, rozhodně do nich nepatří zbytky masa či psí výkaly. Živočišný odpad totiž může obsahovat škodlivé bakterie a patogeny, které vyžadují specifické procesy zpracování pro bezpečnou likvidaci.

Zdroj: https://ehs.mit.edu/regulated-waste-program/biological-waste/
.

Doporučené články