Hodnota BMI ukáže, jestli potřebujeme zhubnout, nebo naopak přibrat

BMI, což znamená Body Mass Index (Index tělesné hmotnosti), je jednoduchý matematický ukazatel, který se používá k posouzení poměru hmotnosti a výšky člověka. Tento ukazatel byl vyvinut na začátku 19. století belgickým statistikem Adolphe Queteletem a dodnes zůstává jedním z nejběžnějších nástrojů pro hodnocení tělesné hmotnosti a obéznosti.

BMI se vypočítá následujícím způsobem:

BMI = váha v kilogramech / (výška v metrech)²

Příklad: Pokud máte váhu 70 kilogramů a výšku 1,75 metru, vypočítá se to takto:

BMI = 70 / (1,75 * 1,75) = 22,86

Doporučený článek:  Vyrazit do Polska na nákup byl omyl. Téměř nic jsme neušetřili a navíc dostali pokutu

Výsledný BMI by byl přibližně 22,9.

BMI se používá k zařazení jednotlivce do některého z následujících kategorií:

  • Méně než 18,5: Podváha
  • 18,5 až 24,9: Normální váha
  • 25 až 29,9: Nadváha
  • 30 a více: Obezita
Zdroj obrázku: Freepik

Je třeba si uvědomit, že BMI má některé omezení a nemusí plně odrážet tělesné složení jednotlivce. Například osoba s velkým množstvím svalové hmoty může mít vyšší BMI, což by mohlo být mylně interpretováno jako nadváha nebo obezita, i když má nízký tukový podíl. Naopak, starší osoba může mít nižší BMI, ale vyšší tukový podíl.

Doporučený článek:  Veganství může být součástí zdravého životního stylu

Přestože BMI má svá omezení, může být užitečným nástrojem pro začátek hodnocení tělesné hmotnosti a rizika spojeného s nadváhou a obezitou. Pro další podrobnou analýzu a hodnocení tělesného složení existují další metody, jako jsou bioelektrická impedanční analýza (BIA), měření obvodu pasu a boků, a další.

Je důležité si uvědomit, že hodnocení tělesné hmotnosti by nemělo být jediným kritériem pro určení zdraví. Rovněž je nutné brát v úvahu další faktory, jako je tělesná složení, hladina aktivity, stravovací návyky a genetické predispozice. Je-li vaše BMI mimo normální rozmezí, je vhodné konzultovat se zdravotním odborníkem, který vám může poskytnout další informace a rady ohledně vašeho zdraví a životního stylu.

Zdroj: https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/index.html
.

Doporučené články